Vuosikokous to 30.3.2023

7.3.2023

Vuosikokouskutsu 
Pro Orchestra ry:n vuosikokous pidetään to 30.3.2023 klo 18 alkavan jäsenillan jälkeen Tampere-talon Sonaatti 1 -tilassa.

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Toimintakertomuksen 2022, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Toimintasuunnitelma 2023
9. Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen ja talousarvio 2023
10. Hallituksen puheenjohtajan valinta
11. Hallituksen jäsenten valinta
12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!