Annettu tuki ja tunnustukset

Pro Orchestran keskeistä toimintaa on Tampere Filharmonian ja sen muusikoiden tukeminen. Apurahoja on annettu mm. muusikoidemme omien konserttien järjestämiseen ja jatkokoulutukseen. Yhdistys tukee myös orkesterin hankkeita. Esimerkiksi vuonna 2017 Pro Orchestra avusti Tampere Filharmonian Japanin-kiertuetta 50 000 eurolla ja 2019 tuettiin orkesterin Montpellierin konserttimatkaa 30 000 eurolla. Vuonna 2023 Filharmonialle annettiin 15 000 euroa Viron kansallisen mieskuoron vierailua varten.

Lähivuosien orkesterille ja muusikoille annettavan tuen periaatteiksi hallitus on päättänyt

Tuki orkesterille: Tuki keskitetään ensisijaisesti Tampere Filharmonian ja sen pienkokoonpanojen koti- ja ulkomaan kiertuetoimintaan. Pro Orchestran aikanaan saamaa testamenttilahjoitusta käytetään tarvittaessa ensisijaisesti ulkomaankiertueiden tukemiseen, korkeintaan 20 000 € kerrallaan.

Tuki muusikoille: Pro Orchestra laittaa vuosittain haettavaksi apurahan, joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hakijalle. Yhdistyksen kotisivuilla kerrotaan muusikoiden ilmoittamista konserteista.

Listaus Pro Orchestran orkesterille ja orkesterilaisille antamasta tuesta on täällä.