Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus henkilötietojen käsittelystä Pro Orchestra ry:ssä

Pro Orchestra ry on rekisteröity yhdistys, joka tukee Tampere Filharmonian toimintaa ja toimii linkkinä yleisön ja orkesterin välillä. PO järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia jäsenilloista matkoihin.

Henkilötietosi kuuluvat sinulle ja meille on tärkeää pitää niistä hyvää huolta. Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, mitä henkilötietoja sinusta kerämme, minkä tähden ja miten niitä käsitellään.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjänä Pro Orchestra ry (Y-tunnus 2039711-3, jäljempänä PO ja ”me”) vastaa sinusta keräämiensä henkilötietojen käsittelystä. Noudatamme käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yksityisyytesi on meille tärkeä asia.

Osoitteemme on

c/o Tampere Filharmonia
PL 16
33101 Tampere

ja tapaat meidät henkilökohtaisesti muun muassa Tampere Filharmonian kausikorttikonserttien yhteydessä Tampere-talon toisen kerroksen lämpiön myyntipisteessämme sekä jäsenilloissamme.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä puheenjohtajalta, sähköposti puheenjohtaja@proorchestra.fi. Tämä tietosuojailmoitus on kotisivuiltamme ja nähtävissä myös myyntipisteessämme.

Kulloinenkin puheenjohtaja ja hallitus on kerrottu yhdistyksen kotisivuilla.

Tätä ilmoitusta laadittaessa puheenjohtajana toimii

Minna Manninen
puh. 050 467 1967

Keräämämme henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus

Rekisteröitynä yhdistyksenä meillä on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää luetteloa jäsenistämme.

PO:n jäsenenä voi osallistua yhdistyksen monipuoliseen toimintaan. Voidaksemme tiedottaa sinulle yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ja kehittääksemme yhdistyksen toimintaa tarvitsemme yhteystietojasi.

Sen tähden liittyessäsi yhdistyksen jäseneksi kysymme sinulta koko nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Aika-ajoin voimme pyytää sinua tarkistamaan ja täydentämään näitä tietoja, että varmasti tavoitamme sinut. Jäsenrekisteriimme kertyy tieto, mitä tiedotteita sinulle on rekisterijärjestelmän kautta lähetetty.

Osa tilaisuuksistamme edellyttää ilmoittautumista ja niissä saattaa olla rajoitettu osallistujamäärä. Jotkin tapahtumat, kuten musiikkimatkat, ovat maksullisia. Perimme myös vuotuista jäsenmaksun.

Keräämme jäsenrekisteriimme ilmoittautumistiedot ja sinne kertyvät myös tiedot lähetetyistä ja maksetuista tapahtuma- ja jäsenmaksulaskuista. Ilmoittautumistiedoista muodostetaan osallistujalistoja tarpeen mukaan.

Lisäksi keräämme tilastotietoja toiminnastamme.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

PO ei myy eikä luovuta tietojasi yhdistyksen ulkopuolisten tahojen käyttöön. Jos viranomaiset pyytävät lain edellyttämiä tietoja, jaamme heille ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot.

Käytämme jäsenrekisterinä Vitec Avoine Oy tarjoamaa sähköistä rekisteripalvelua (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan heidän palvelimilleen. Vitec Avoine Oy vastaa palvelimiensa ja järjestelmiensä asianmukaisesta suojauksesta.

Jäsenrekisteripalvelussa henkilötietoja käyttävät yhdistyksen hallituksen jäsenet kukin oman tehtävänsä mukaisesti. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Lisäksi tietoja voidaan kertaluontoisesti tarvetta varten siirtää yhteistyötahoille ja palveluntarjoajille yksittäisen toimeksiannon suorittamiseksi. Esimerkiksi yhteistyötaho voi tukea PO:aa maksamalla jäsentiedotteen postituksen, jolloin he voivat liittää mukaan oman mainoksensa.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään rekisterissä niin kauan kuin olet yhdistyksen jäsen. Yksittäisiä tietoja esimerkiksi tapahtumiin osallistumisista poistetaan niiden käytyä tarpeettomiksi. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään kahden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

•   saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
•   saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
•   vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
•   vaatia henkilötietojesi poistamista
•   peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi
•   vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Esitä edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö yhdistyksen puheenjohtajalle. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Tätä ilmoitusta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Ilmoitus on viimeksi päivitetty 14.10.2023.