Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Pro Orchestra ry:ssä

Pro Orchestra ry on rekisteröity yhdistys, joka tukee Tampere Filharmonian toimintaa ja toimii linkkinä yleisön ja orkesterin välillä. Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia jäsenilloista matkoihin.

Henkilötietosi kuuluvat sinulle ja meille on tärkeää pitää niistä hyvää huolta. Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, mitä henkilötietoja sinulta kerämme, minkä tähden ja miten niitä käsittelemme.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjänä Pro Orchestra ry (Y-tunnus 2039711-3, jäljempänä PO ja ”me”) vastaa sinusta keräämiensä henkilötietojen käsittelystä. Noudatamme käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yksityisyytesi on meille tärkeä asia.

Jakeluosoite
c/o Tampere Filharmonia
PL 16
33101 Tampere

Henkilökohtaisesti voit tavata yhdistyksen edustajia Tampere Filharmonian kausikorttikonserttien yhteydessä Tampere-talon toisen kerroksen lämpiön myyntipisteessä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä puheenjohtajalta, sähköposti puheenjohtaja@proorchestra.fi. Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu kotisivuillamme ja on nähtävissä myös myyntipisteessämme. Kulloinenkin puheenjohtaja ja hallituksen kokoonpano on kerrottu yhdistyksen kotisivuilla. Tätä selostetta laadittaessa puheenjohtajana toimii Minna Manninen, puh. 050 467 1967.

Keräämämme henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus

Rekisteröitynä yhdistyksenä meillä on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää luetteloa jäsenistämme. PO:n jäsenenä voit osallistua yhdistyksen monipuoliseen toimintaan. Voidaksemme tiedottaa sinulle yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ja kehittääksemme yhdistyksen toimintaa tarvitsemme yhteystietojasi. Sen tähden liittyessäsi yhdistyksen jäseneksi kysymme sinulta koko nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Aika-ajoin voimme pyytää sinua tarkistamaan ja täydentämään näitä tietoja, että varmasti tavoitamme sinut. Jäsenrekisteriimme kertyy tieto, mitä tiedotteita sinulle on rekisterijärjestelmän kautta lähetetty.

Osa tilaisuuksistamme edellyttää ilmoittautumista ja niissä saattaa olla rajoitettu osallistujamäärä. Jotkin tapahtumat, kuten musiikkimatkat, ovat maksullisia. Perimme myös vuotuisen jäsenmaksun.

Keräämme jäsenrekisteriimme ilmoittautumistiedot ja sinne kertyvät myös tiedot lähetetyistä ja maksetuista tapahtuma- ja jäsenmaksulaskuista. Ilmoittautumistiedoista muodostamme osallistujaluetteloja tarpeen mukaan. Lisäksi keräämme tilastotietoja toiminnastamme.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

PO ei myy eikä luovuta tietojasi yhdistyksen ulkopuolisten tahojen käyttöön. Jos viranomaiset pyytävät lain edellyttämiä tietoja, jaamme heille ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot. Käytämme jäsenrekisterinä Avoine Oy:n tarjoamaa sähköistä rekisteripalvelua (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan heidän palvelimilleen. Avoine Oy vastaa palvelimiensa ja järjestelmiensä asianmukaisesta suojauksesta. Yhdistysavaimen Tietosuojaliite on julkaistua aina ajantasaisena osoitteessa https://www.yhdistysavain.fi/asiakastuki/tietosuojaliite/

Jäsenrekisteripalvelussa henkilötietoja käyttävät yhdistyksen hallituksen jäsenet kukin oman tehtävänsä mukaisesti. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Lisäksi tietoja voidaan kertaluontoista tarvetta varten siirtää yhteistyötahoille ja palveluntarjoajille yksittäisen toimeksiannon suorittamiseksi. Esimerkiksi yhteistyötaho voi tukea PO:aa maksamalla jäsentiedotteen postituksen, jolloin he voivat liittää mukaan oman mainoksensa.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään rekisterissä niin kauan kuin olet yhdistyksen jäsen. Yksittäisiä tietoja esimerkiksi tapahtumiin osallistumisista poistetaan niiden käytyä tarpeettomiksi. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään kahden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Oikeudet     

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentä­mistä
  • vaatia henkilötietojesi poistamista
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Esitä edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö yhdistyksen puheenjohtajalle. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Ilmoitus on viimeksi päivitetty 24.5.2018.