Vuosikokous to 4.4.2019

9.3.2019

Pro Orchestra ry:n vuosikokous pidetään to 4.4.2019 klo 18 alkavan jäsenillan jälkeen Tampere-talossa Sonaatti 1 -kabinetissa, kerros 0.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6. Toimintakertomuksen 2018 ja tilinpäätöksen esittely

7. Tilintarkastuskertomuksen esittely

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

9. Toimintasuunnitelma 2019

10. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja talousarvio 2019

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Hallituksen jäsenten valinta

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

14. Kokouksen päättäminen