Vuosikokous ke 1.9.

17.8.2021

VUOSIKOKOUSKUTSU

Vuosikokous pidetään ke 1.9.2021 klo 18 alkavan jäsenillan jälkeen tilassa Sonaatti 2, Tampere-talo.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6. Toimintakertomuksen 2020, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Toimintasuunnitelma 2021

9. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja talousarvio 2021

10. Hallituksen puheenjohtajan valinta

11. Hallituksen jäsenten valinta

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

13. Kokouksen päättäminen